17 Jan
17Jan

על מנת לשמור על ראש ההדפסה ואיכות ההדפסה יש לבצע ניקיון אחת לחודש מינימום.

 

  •  לכבות את המדפסת מהחשמל ואו לנתקו מחשמל מאחור.
  •  להסיר את ריבון (סרט דיו שחור) ומדבקות מתחת לראש ההדפסה.
  •  להרים את ראש ההדפסה על מנת שיהיה לנו גישה לנקות את ראש ההדפסה.
  • להשתמש עם  נוזל אלכוהול 95 אחוז ומטלית בד ואו צמר גפן ואו טישו רך.
  • לנקות בעדינות את ראש ההדפסה כמה פעמים עד אשר לא נראה סימנים על הבד/צמר גפן, ויש לשים לב שאין סימנים על ראש ההדפסה, כמו כן אין להשתמש בכלי מתכתי בראש ההדפסה וגליל סיליקון.
  • ניכוי של גליל סיליקון בדומה לניקוי ראש ההדפסה, תוך כדי ניקוי גליל סיליקון יש לסובב את גליל סיליקון 360 מעלות ולנקותו מכול הכיוונים, יש להסיר מדבקות שהודבקו עליו במידה וזה והודבק.
  • תחזוקה נכונה במדפסות ברקוד תאריך לכם את ראשי ההדפסה המון שנים.

אסור להשתמש בסכין יפני או כל כלי חד בשום פנים ואופן!!!


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.