מדפסת : Thermal Transfer / Direct Thermal EZ2250i רזולוציה : 203DPI, מהירות הדפסה : 177/לשניה , רוחב הדפסה : 104mm זיכרון : 8MB Flash & 16MB SDRAM יציאות : RS-232 + Ethernet + USB, רדיד דיו : 450M כוללת תוכנה לעיצוב מדבקות , המתממשקת עם אקסל