מעמד פלסטיק חיצוני מתאים לגלילי מדבקות קור 1אינץ' וקור 3 אינץ'