1. אתר Barcode4u.net המופעל ע"י ברקוד פור יו צפון ומשמש בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים לתעשיית ההדפסה: מדפסות מדבקות וברקוד, תוכנות עיצוב מדבקות, סורקים, וחומרים מתכלים.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

4. כללי:
תקופת אספקת המוצרים - באמצעות שליחים עד 1-7 ימים עסקים מיום הרכישה.
מועדים לאספקת המוצרים-  המועד בו נמסרו המוצרים לידי הלקוח בהתאם ליעד שפורט ו/או הוזמן על ידי הלקוח וכן המועד אשר נרשם על ידי הלקוח לפי שיקול ו/אן העדפתו לאספקת המוצרים.

ביצוע הזמנה- המועד בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי של הלקוח בהתאם לפרטי האשראי אשר הוזנו על ידו במערכת המאובטחת של אתר זה.

ימי עסקים- בהתאם לקבוע בחוק ימי העסקים הינם מראשון ועד חמישי ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחו"ל המועד והכל בהתאם לנוהל ימי עסקים של בנק ישראל.
ימי פעילות האתר- ניתן לבצע רכישות אינטרנטיות של המוצרים המוצגים באתר 24/6, אתר שומר שבת, יובהר כי מועד אספקת המוצרים לידי הלקוח הם בהתאם לנוהל ימי עסקים של בנק ישראל .

5. האתר כאמור הינו אתר אשר משמש כחנות וירטואלית למכירת מדפסות חומרי גלם למדפסות ומוצרים טכניים נוספים אשר חלקם מיובאים ארצה על ידי בעלי האתר ומנוהלים על ידו.
לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור שיידרש ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר ו/או להנהלת האתר בהתאם לפרטים המפורטים להלן:
טלפון: 076-5404135  דוא"ל: sales@barcode4u.net  

7. האתר האינטרנטי שלהלן מציג ללקוחות הרוכשים מאתר זה מידע ותכנים בתחום מדפסות המדבקות והברקוד ומוצרים נלווים, והשירותים המוצעים ללקוחות הינם בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת הלקוחות והגולשים באתר זה לתקנון הנ"ל.

8. השימוש באתר זה מהווה הסכמת הלקוח ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה וכי הסכים לכל האמור בו, טרם החל לגלוש בעמודים נוספים באתר ובעמוד הבית של אתר זה.

9. כל לקוח ו/או כל משתמש אשר גלש באתר זה מצהיר כי ידוע לו תוכן ומטרתו של אתר זה, וכי כל האמור בתקנון האתר הינו זה שיכריע בכל חילוקי הדעות בין הצדדים ככל שיהיו, עוד מצהיר הלקוח ו/או המשתמש כי בכל מקרה מסוג כזה או אחר לא יהא רשאי להעלות טענות כאלו ואחרות ביחס עם הצהרתו ו/או הסכמתו לתקנון האתר כאמור לעיל.

10. בהתאם לאמור לעיל, תקנון הנ"ל מהווה בסיס חוקי להזמנות ולגלישה באתר, ומסדיר את היחסים בין הלקוח ו/או המשתמש לבין החברה ו/או למי מטעמה אשר משתמשים באתר זה.

11. יובהר כי בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים ו/או סחורה מאתר זה, הלקוח ו/או כל משתמש אחר מצהיר בזאת כי עם ביצוע פעולה ו/או רכישה קרא את תקנון החברה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו ולכל האמור בתקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד הנהלת האתר ו/או למי מטעמה בכל הקשור להוראות ותנאיו של תקנון זה.

12. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות בעת הצורך ו/או מעת לעת על פי שיקול דעתה את תקנון האתר וזאת ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת. וכי כל השינויים אשר יבואו בתקנון המחודש ככל שיהיו, יחולו על לקוח ו/או על המשתמש בעת גלישה ו/או שימוש באתר זה.

13. מחיר משלוח קרטון 50 ש"ח + מע"מ ואינו כולל התקנה והדרכה!

תמונות המוצרים המוצגים באתר זה הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

14. יובהר כי הנהלת האתר מספקת ללקוח ו/או למשתמש את המוצרים בהתאם למלאי שנמצא ברשותה ואינה מתחייבת לספק מוצרים בהתאם לתמונות המופיעות באתר המופיעות באתר זה והכל בהתאם למלאי שנמצא ברשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

15. יובהר כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה פועלת ותפעל ככל שביכולתה להציג מידע שלם ומדויק ככל האפשר למגוון לקוחותיה על מנת ליתן שירות ראוי ותקין לכלל לקוחותיה, ובמידה ועלולה להיות אפשרות כי יופיעו באתר זה בתום לב, אי דיוקים ו/או שגיאות מערכת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות הנוגעת לעניין זה.

16. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לעדכן בעת הצורך את מחירי המוצרים הנמכרים ו/או המוצגים באתר זה מעת לעת וזאת ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת.

17. המחיר התקף ביחס להזמנת הלקוח ו/או המשתמש הינו המחיר המתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה (לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ו/או המשתמש) ובמידה ומחירים אלו עודכנו לפני השלמת הליך ההזמנה, יחויב הלקוח ו/או המשתמש בהתאם למחירים המעודכנים.

18. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להציע באתר זה הטבות, מבצעים והנחות לכלל לקוחותיהם וכן יהיו רשאים להפסיק שירותים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי ללא כל צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת על כך.

19. יובהר כי תנאי השימוש באתר זה ובכל השירותים המוצעים והכלולים באתר זה יחולו על הלקוח ו/או על המשתמש באתר זה גם באמצעות שימוש במחשב נייח ו/או נייד לרבות כל שימוש באמצעי תקשורת אחר (טלפון סלולרי מסוג חכם (להלן :"סמראטפון", מחשב כף יד, וכיוצ"ב). וכי הם חלים על השימוש באתר זה באמצעות גלישה ו/או שימוש ברשת האינטרנט ו/או בכל רשת ואמצעי תקשורת כאלה ואחרים ומחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בכל דבר ועניין הנוגע לשימוש באתר ולאמור בתקנון זה.

20. הרשמה וביצוע הזמנות - רכישת מוצרים מאתר זה תתבצע על ידי הלקוח ו/או המשתמש באמצעות הרשמה לאתר ומילוי טופס הזמנה אשר יהוו כתנאים מקדמיים לביצוע ההזמנה.

21. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יעשו כל שימוש בפרטי הלקוח ו/או המשתמש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר ויהוו חלק בלתי ניפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר זה.

22. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה עושה ככל שביכולתה להבטיח את ביצוע ההזמנה באופן יעיל וללא תקלות, על הלקוח ו/או המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הדרושים באתר זה באופן מדויק כך שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו כל הפרטים הנכונים. והואיל ובמקרה בו יימסרו פרטים שגויים הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למתן פרטים שגויים אלו. והלקוח ו/או המשתמש יחויבו בתשלום דמי משלוח וטיפול העסקה במידה והמשלוח ישלח ליעד או מען שפרטיו שגויים.

23. אישור הזמנה - יינתן בעת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש ולאחר קבלת אישורם של חברות כרטיסי האשראי .

24. במידה והעסקה לא אושרה על ידי חברות האשראי, תשלח התראה על כך ללקוח והאחר יידרש למסור אמצעי תשלום ו/או פרטי כרטיס אשראי נוספים לצורך סיום ביצוע ההזמנה.

25. נתוני ההזמנה כפי שהוזנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש בטופס הזמנת המוצרים ובאישור הסופי של ההזמנה על ידי חברת האשראי יהוו כהזמנה סופית וכראייה במחשבי הנהלת האתר.

26. בהתאם לאמור בסעיף 24 לעיל, אישור ההזמנה הסופי של העסקה מותנה בכך שהמוצרים שהוזמנו נמצאים במלאי של מחסני האתר במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה. ככל שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא ציינו כי המוצרים אינם קיימים במלאי וכי לא הורדו מהאתר בעת ביצוע ההזמנה. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו מחויבים במכירת המוצרים וכי ללקוח ו/או למשתמש באתר זה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ן/או תובענה נשוא עניין זה בגין כל נזק כלשהוא בין אם ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. במידה והמוצרים אשר הוזמנו על ידי הלקוח ו/או המשתמש לא נמצאים ברשות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, והלקוח ו/או המשתמש חויב בתשלום והתברר לאחר בדיקת המלאי שהמוצרים אכן חסרים במלאי, הנהלת האתר יוחזרו הכספים במלואם לידי הלקוח.

27. עוד יובהר כי במקרה ובו יופיעו המוצרים המוצגים באתר זה כקיימים במלאי האתר ורק בעת סיום ההזמנה בפועל יתבהר כי המוצרים אינם קיימים במלאי האתר עקב טעות טכנית כזאת או אחרת. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תבטל את העסקה והכספים יושבו לידי הלקוח ולאחר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או למי מטעמה.

28. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבטל ו/או לדחות ו/או לעכב את אישורם של ההזמנות באחד מהמקרים אשר יפורט להלן:
במידה והופרו תנאי ההסכם המחייבים את הלקוח ו/או המשתמש בהתאם לאמור בתקנון זה הנוגעים לאתר שלהלן:
במידה ובמהלך ההרשמה נמסרו במכוון פרטים לא נכונים של הלקוח ו/או המשתמש.
במידה ויבוצעו מחדלים הפוגעים או שמא עלולים לפגוע באתר ו/או בהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות פגיעה בקיום האתר ובלקוחותיו.
במידה ואמצעי התשלום (כרטיס האשראי) של הלקוח ו/או המשתמש נחסם לשימוש מסיבה כלשהיא.
במידה והלקוח ו/או המשתמש השתמש בכרטיס אשראי שהוכרז כבלתי חוקי ו/או כגנוב והשימוש בו נמצא כבלתי חוקי וכהפרה של חוקי מדינת ישראל.

29. שליחת התראות - עם סיום הזנת פרטי המזמין בדף החשבון של האתר תישלח הנהלת האתר ו/או מי מטעמה הודעת קליטת הזמנה לתיבת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי מזמין מוצרים יצור עמכם קשר נציג להשלמת ההזמנה וחיוב טלפוני באשראי. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים אשר הוזמנו ומטרתו לאשר את פרטי ההזמנה שנקלטו במערכת האתר בלבד.

30. תהליך הסליקה הוא באמצעות חברת הסליקה "ISRACARD 360"- חברת ספקי שרות סליקת כרטיסי האשראי המובילה בישראל וחברת הסליקה הנה חברת PAY ME. החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי PCI level 1. תשלום העסקאות מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה כאל, ויזה לאומי, מאסטרקארד, ישראכרט, אמריקן אקספרס.

31. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות- כל האמור בסעיפים אלה הם בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

32. ברשות הלקוח לבטל את העסקה שהוזמנה על ידי באחד מן המקרים הבאים:

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה על פי הפרטים המופיעים בדף "צור קשר". ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהנהלת האתר המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.

בהתאם לאמור בחוק ביטול העסקה על ידי הלקוח יוחזרו הכספים באופן מלא לאחר קבלת הודעת הביטול מהלקוח בטרם שליחת המוצר ללקוח בגין העסקה כולל דמי המשלוח וללא חיוב נוסף. יודגש כי באחריות הלקוח להודיע להנהלת האתר ו/או מי מטעמה על רצונו לבטל את העסקה בטרם שליחתה למען אשר נמסר על ידו בעת הליך רישום ההזמנה.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שליחת המוצר באמצעות שליחה הכרוכה בעלויות להנהלת האתר. יושבו הכספים לידי הלקוח לאחר קיזוז עלויות השילוח.

34. זיכוי הכספים יינתן רק לאחר שהמוצר יוחזר להנהלת האתר ו/או מי מטעמה באופן שמיש ובאריזה מקורית ולאחר שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה ביצעה בדיקה כי לא נגרם למוצר כל נזק או פגם כלשהו. ככל שאחד מהתנאים אשר פורטו לעיל לא יתקיימו לא תוכל הנהלת האתר ו/או מי מטעמה להשלים את תהליך הזיכוי הן בהחזר כספי והן בשובר זיכוי. יודגש כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה משאירה לעצמה את הזכות הבלעדית בדבר מצבו של המוצר ותהא רשאית לפעול על פי שיקול דעתה בדבר זיכויו של הלקוח.


35. במידה וכל התנאים אשר פורטו בסעיף לעיל קוימו (קרי, המוצר שמיש ולא נפגם ובאריזה מקורית) הלקוח יזוכה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר אצל הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והכל בהתאם לתנאי ולוחות הזמנים של חברת האשראי ו/או חברת הסליקה .

36. החזרות וביטולים:

לגבי מדפסות מוכנות לעבודה:
•ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות.
ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני חזרה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
• הביטול/החזרת המוצר לא יאושרו במקרים הבאים.
• חלפו 14 ימים מיום הרכישה.
• האריזה המקורית של המדפסת איננה קיימת/ניזוקה באופן שאיננו מאפשר מכירת המוצר שוב.
• נעשה שימוש כלשהו במדפסת/ב"מוצרים" שנרכשו באתר המעיד על כך שנעשה שימוש בהם, לדוגמא הוזן חומר גלם לפיית ההדפסה או נעשה ניסיון להדפיס דבר מה.
• ישנם סימני שימוש כלשהם על המדפסת המעידים כי הייתה בשימוש בעבר כדוגמת שריטות, שפשופים או מכות.
• ישנו נזק מכני/אלקטרוני למדפסת עצמה כדוגמת שברים, רכיבים תקולים או חלקים עקומים.
• כל מקרה בו מכירת המדפסת מחדש תדרוש עלויות נוספות כלשהן.
• הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר החזרת מוצר או ביטול עסקה בכל אחד מהמקרים שלעיל וכן גם את הזכות לאשר החזרת מוצר בהתאם לסיכום פרטני מול לקוח ובהתאם לכל מקרה ועניין ספציפי.
• במקרה והחזרת המוצר/ביטול העסקה אושרו – יש להשיב את המוצר כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בלבד בצירוף הקבלה המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.

לגבי חומרי גלם וחומרים מתכלים:
•ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות.
ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני חזרה מ"ברקוד און ליין" המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
• הביטול/החזרת המוצר לא יאושרו במקרים הבאים.
• חלפו 14 ימים מיום הרכישה.
• האריזה המקורית של המוצר איננה קיימת/ניזוקה באופן שאיננו מאפשר מכירת המוצר שוב.
• אריזת הוואקום של חומר הגלם נפתחה או לחילופין ניזוקה בצורה כזו שאיננה יוצרת וואקום סביב גליל החומר.
• המוצר נפתח בצורה כזו שישנה אפשרות שנעשה שימוש כלשהוא במוצר.
• נעשה שימוש כלשהו במוצר בצורה כזו שכילתה חלק ממנו או לחילופין המעידה כי נעשה בו שימוש ואיננו מוצר חדש.
• כל מקרה בו מכירת המוצר מחדש תדרוש עלויות נוספות כלשהן.
• הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר החזרת מוצר או ביטול עסקה בכל אחד מהמקרים שלעיל וכן גם את הזכות לאשר החזרת מוצר בהתאם לסיכום פרטני מול לקוח ובהתאם לכל מקרה ועניין ספציפי.
• במקרה והחזרת המוצר/ביטול העסקה אושרו – יש להשיב את המוצר כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בלבד בצירוף הקבלה המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.

37. אחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה- הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בנזקים הן ישירים והן בעקיפין ו/או בנזקים מיוחדים ו/או בנזק תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או למזמין השירות ו/או לגולש ו/או לצד שלישי וכיוצ"ב עקב שימוש באתר זה לרבות רכישה ו/או צפייה במוצרים ו/או גלישה באתר בניגוד לאמור בתקנון זה, תהא הטענה ו/או התובענה ככל שתהא מושתת על הלקוח /או המשתמש ו/או הגולש.

38. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטעות סופר ככל שתהא בתיאור המוצרים אשר מוצגים באתר זה ואינה מחייבת את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בכל דבר ועניין. בהקשר זה יובהר כי המוצרים ו/או תמונותיהם אשר מוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית להבדלים ככל שיהיו בין המוצרים שמוצגים באתר לבין אלו אשר נמכרים בפועל.

39. השימוש במוצרים אשר נמכרים באתר הינו בהתאם להוראות היצרן ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי אשר ייגרם ללקוח ככל שייגרם לרבות הדפסה, שריפה התחשמלות ושימוש אחר.

40. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים לידי הלקוח כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות אסונות טבע, שביתות בגופים ממשלתיים, תקלות במערכת המחשוב (אינטרנט, ספק, דוא"ל) במערכת התקשורת שייגרמו בעת ביצוע ההזמנה מאתר זה.

41. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תפעל בכל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים הטובים והאיכותיים ביותר לקהל לקוחותיה וכן תפעל לתת שירות מהיר ויעיל במידה ותיווצר בעיה כלשהיא כתוצאה מרכישת מוצרים באתר זה אשר נפגמו ו/או אשר נשלחו פגומים ו/או אשר נפגמו בדרך והכל בהתאם לאמור בתקנון זה.

42. בהתאם לאמור בסעיף לעיל לפניות בנושא תקלות כאלו ואחרות ניתן לפנות להנהלת האתר ו/או מי מטעמה בהתאם לפרטים המפורטים בדף יצירת הקשר של אתר זה.

43. בעת שימוש באתר זה הנך מצהיר כי ידוע לך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנפות ו/או לסנן את מספר המנויים הנרשמים לאתר זה ואין באפשרותה לבצע בדיקה כלשהיא.

44. על תקנון אתר זה יחולו תנאי הדין הישראלי בלבד והסמכות השיפוטית בעניין תקנון זה תיקבע בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות").

45. הרכישה:

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות מוצר על פי שיקול דעתה.

רשאי לרכוש באתר כל אדם או תאגיד רשום בישראל המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף המאושרים המערכת הסליקה.

התמונות המלוות את המוצרים המוצעים למכירה באתר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל מוצר מוצג מחירו בשקלים. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד להשלמת הליך הרכישה. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה.

46. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח/אישור תשלום/בצע הזמנה" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו (תנאי שימוש בחנות "ברקוד און ליין").

47. תשלום
התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי (ראה הרחבה סעיף 30 לעיל). החברה מציעה ללקוחותיה העושים שימוש באתר אפשרות לרכישת המוצרים בתשלומים, ללא ריבית. מספר התשלומים משתנה בהתאם לסכום הרכישה. חיוב כרטיס האשראי בפועל יעשה לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים ומאובטחים. ידוע ומוסכם על המשתמש, כי ייתכן וחיוב כרטיס האשראי יעשה על ידי אחד מזכייניה של החברה, מבלי לגרוע מאחריותה של החברה כמפורט בתקנון זה. למשתמש עומדת האפשרות שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ובמקרה כזה שירות הלקוחות של החברה יצור קשר ביום העבודה הקרוב שלאחר ביצוע ההזמנה. עם זאת, פעולה שכזו עלולה לגרום לעיכוב באספקת המשלוח.

48. הכנת ההזמנה:
כל המוצרים המוצגים באתר נמצאים במלאי החברה דרך קבע, וזמינים לאספקה מידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החברה טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, וללקוח תשמר הזכות לבטל את העסקה ללא תשלום. החברה מתחייבת, כי לא תעכב משלוח הזמנה הכוללת מספר מוצרים, בשל מוצר שאינו נמצא במלאי ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. מוצרים חסרים, בתנאי שהם קיימים במלאי היבואן או היצרן, ישלחו ללקוח בנפרד תוך פרק זמן קצר ללא חיוב נוסף בגין המשלוח.

49. משלוח:
ככלל: החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, עד 7 ימי עסקים. החברה מבצעת משלוחים לכל רחבי הארץ, באמצעות חברת שליחים (צ'יטה) ואחרות. מועדי האספקה המצוינים באתר הם בכפוף להמצאות הלקוח בכתובת המשלוח בעת האספקה, החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה . משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ניתן לאסוף את המוצר בתיאום מראש. ללקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו בעת ביקור השליח תושאר הודעה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד אספקה יישא בעלות משלוח חדש.


50. שרות לקוחות:
בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון :076-5404135.

51. אחריות ושרות:
למוצרי הדפסה - מדפסות ברקוד, סורקים, חומרי גלם וציוד טכנולוגי (קופות ממוחשבות ) אחר ייהנו מאחריות מלאה לשנה מיום הרכישה, בכפוף לשימוש נכון וסביר במוצר. מוצר שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף במוצר זהה חדש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

על הלקוח לוודא לפני פתיחת אריזת המוצר המוזמן כי הוא מתאים לצרכיו. במידה והלקוח נוכח לדעת כי המוצר אינו מתאים לצרכיו, הוא זכאי להחזירו תוך 14 יום שלם ובאריזתו המקורית, בכפוף ובהתאם למפורט לעיל. למען הסר ספק מובהר כי לא יינתנו זיכויים ו/או יבוצעו החלפות בגין מוצרים אשר אריזתם נפתחה.
טענות בדבר מוצרים פגומים יש לשלוח להנהלת האתר בצרוף המוצר וראיות התומכות בכך. במידה והמוצר אינו ניתן לתיקון הוא יוחלף במוצר חדש, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

שירות למוצרי ברקוד יבוצע במשרד: ברקוד פור יו צפון


• להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 076-5404135


52. מדיניות פרטיות וסודיות:

שמירה על סודיות ופרטיות מדיניות תקנון זה הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות").
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש קנייני בפרטיו של הלקוח ו/או המשתמש אלא רק לשימוש הנועד לתפעול אתר זה ושאליו נועד מלכתחילה ושלשמו הוזנו פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש.
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה שומרת במערכת ההזמנות את מספרי כרטיס האשראי של הלקוח ו/או המשתמש ובכל הזמנה ייאלץ הלקוח ו/או המשתמש להזין את נתוניו בשנית.
למען הסר ספק הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות במקרים של כוח עליון ובמקרים בהם נתוני הלקוח ו/או המשתמש יועברו לגורמים עויינים שלא בשליטתה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בנוגע להודעות שיישלחו ו/או יתקבלו באמצעות האתר, לרבות הודעות שנשלחות ללקוחות ו/או למשתמשים באתר זה. יובהר כי השפעתן ו/או הפעלתן ו/או תוכנן של הודעות אלו ו/או כל קובץ אחר אשר צורף להן אינו באחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. וכי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש וכו'. אשר ייגרמו ללקוח ו/או למשתמש (לרבות משתמש צד ג') ו/או לרכושו (מחשב נייד ו/או כל אמצעי תקשורת אחר) באופן ישיר ו/או באופן עקיף אשר רכשו ו/או גלשו באתר זה.

53. זכויות יוצרים וקניין רוחני - כל זכויות היוצרים המוצגים באתר זה לרבות זכויות הקניין הרוחני, הדגמים ו/או המוצרים ו/או השיטות ו/או הסודות המסחריים הינם רכושם הבלעדי של חברת קינמון בוטיק. זכויות אלה חלות בין היתר על רשימת המוצרים הנמכרים באתר וכן על תוכן ועיצוב הסחורה המוצגת באתר זה ו/או הקשורה להפעלתו.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהוא המוצג באתר זה לרבות לוגו האתר, סימני מסחר, או מוצרים המוצגים באתר זה ללא קבלת אישורה של "ברקוד און-ליין" בכתב ובהודעה כתובה מראש.
אין לעשות כל שימוש בנתונים המסחריים המוצגים באתר זה ו/או לעשות שימוש כלשהוא בבסיס הנתונים של חברת "ברקוד און ליין" ללא קבלת אישורה בכתב ובהודעה מסודרת מראש על כך.
שם החברה, אתר האינטרנט ("שם הדומיין"), וסימני המסחר של "ברקוד און ליין" הינם ברכושה של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מלבד רכישה ו/או גלישה באתר זה.
אין לערוך נתונים המוצגים באתר זה ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. כל התכנים המילוליים המופיעים באתר זה לרבות סימני מסחר, אייקונים (Icons), דומיין (Domain), עיצוב גרפי, שם החברה- לוגו ו/או כל מידע או תצוגה אחרים המופיעים באתר זה, הינם רכושה הבלעדי של החברה ונמצאים בבעלותה של החברה ו/או של מי מטעמה בלבד.
השימוש באתר זה על כל תכניו הינו למטרות חוקיות בלבד.
אין להשתמש ו/או להעתיק וכן לאפשר גישה למשתמשים ו/או גולשים אחרים להשתמש ו/או להעתיק את התכנים המוצגים באתר זה, לרבות בקישורים לאתרים אחרים ו/או לפרסומות אלקטרוניות (Pop-Ups), ו/או לפרסומי דפוס המוצגים באתר זה.
אין להציג מוצרים ו/או תכנים המופיעים באתר זה באמצעות תוכנה ו/או באמצעות מכשיר "סמארטפון" ו/או במכשיר תקשורת אחר העלולים לשנות או לפגום בעיצוב האתר ו/או בתוכן המוצג בו לרבות פרסומות ותכנים מסחריים המופיעים באתר זה.
אין להציג תכנים המופיעים באתר זה בתוך מסגרת (Frame) באופן גלוי ו/או סמוי.
אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלה כלשהיא של יישומי מחשב ו/או אמצעים אחרים, לרבות באמצעות תוכנות Robots, Crawlers וכו'. לצורך חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או איחזור אוטומטי של תכנים המופיעים באתר הזה. וכן אין ליצור ו/או להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת לקט ו/או אוסף ו/או מאגר שיכילו תכנים המופיעים באתר זה.

•"ברקוד און ליין", כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם החברה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור "שלם/בצע הזמנה" יש משום הסכמה ל"ברקוד און לין" או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 076-5404135 .